De smucke Holtvagel is fardig.

De Schütten vun de Ahrensböker Gill vun 1490 fiert vun‘n 6. bet to’n 8. Julimaand  dat Heimatfest. De Vörbereidens  loopt op Hoochtouren. Udo Stammer hett den Holtvagel ut Linn mit all sien Trophäen in de…